Het Springparadijs Verhuur Algemene voorwaarden:

De huurder kan het Het Springparadijs op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor lichamelijke en persoonlijke ongevallen van welke aard dan ook tijdens of na het gebruik van de gehuurde attracties.

Naast de huurprijs is er een borg verschuldigd van € 100,-. Deze dient u contant vooraf met het huurbedrag te voldoen.

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, diefstal, vernieling enz. Die tijdens de huurperiode ontstaan zijn. De eventuele schade zal verrekend worden met de borg indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

Bij de geboorteborden geldt bij de huurprijs een borg van € 15,-.

Bij extreme weersomstandigheden ( hevige rukwinden, hoos- en onweersbuien enz. ) kan Het Springparadijs de huurovereenkomst ontbinden. Bij windkracht 6 of meer dient de attractie te worden stopgezet.

De kinderen mogen niet met eten, drinken en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen.
Dit om schade aan de springkussens en lichamelijke schade te voorkomen. Tevens is het ten strengste verboden om op de muren van het springkussen te klimmen.

Ten alle tijden dient een volwassen persoon toezicht te houden bij de springkussens. Dit i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Zie ook de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd bij de springkussens.

De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, de handleiding en de overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden.

Al onze huurobjecten worden netjes en schoon geleverd, graag willen wij ze ook weer netjes en schoon terug hebben.